اقتصاد

اقدام مهم دولت سیزدهم برای تامین پایدار بنزین چه بود؟

اقدام مهم دولت سیزدهم برای تامین پایدار بنزین چه بود؟

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، صنایع پالایش و انتقال نفت برای اولین بار در سال ۱۲۹۱، همزمان با بهره برداری از چاه شماره یک مسجد سلیمان، برای اولین بار در خاورمیانه شکل گرفت و بعد‌ها مجموعه متمرکز فروش و عرضه داخلی فرآورده‌های نفتی ایران، با نام «شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران» تا امروز، با قدرت تمام به کار خود ادامه داده است.

این شرکت طی سال‌ها فعالیت‌های جدی و مستمر هم اکنون با بهره گیری از۲۰ هزار نفر نیروی انسانی کارآزموده و متخصص دربخش‌های ستادی و عملیاتی درحوزه‌های تولید، انتقال، توزیع فرآورده و مهندسی و ساختمان نفت، با استفاده از ۱۰ پالایشگاه و حدود ۱۴ هزار کیلومتر خط لوله در قطر‌های مختلف یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های نفتی جهان در نوع خود به شمار می‌رود.

در ایـران تأمیـن انـرژی بـه عنوان یـکی از مهمترین شـاخصه‌های امنیت شـناخته می‌شـود. در حـال حاضـر، حـدود ۹۷ درصـد از انـرژی مـورد نیـاز ایران از سـوخت هـای فسیلی تأمیـن می‌شـود و در مجموع حدود بـیش از یک میلـیارد لیـتر سوخت در روز به مصرف می‌رسد.

اقدام مهم دولت سیزدهم برای تامین پایدار بنزین چه بود؟

ایـران بـه عنـوان کشـوری کـه یـکی از بزرگتریـن دارنـدگان ذخایـر هیدروکربـوری جهـان بـه شـمار می‌رود، ۱۰ پالایـشگاه بزرگ برای تأمـین سوخت مورد نـیاز و همچنـین صادرات ساخته است. ایـن موضـوع بـرای ایـران کـه در ۴۳ سـال گذشـته و بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با سـخت‌ترین تحریم هـا رو به رو بـوده، قابـل توجـه اسـت.

اگر چه در سال‌های گذشته، تحریم‌ها علیه صنعت نفت ایران روز به روز شدیدتر شده، اما ایران توانسته انرژی مورد نیاز خود را تأمین کند. این در حالی اسـت کـه مصرف بنزیـن در بـر اسـاس آمار‌های شـرکت مـلی پالایش و پخش فـرآورده‌های نفتی ایـران به طور میانگیـن ۱۱۵ میلیون لیتر در روز است.

شـرکت مـلی پالایش و پخـش فرآورده هـای نفـتی ایـران در دولـت سیزدهـم تلاش کرد تـا توسـعه واحدهـای پتروپالایشی را بـه سـرانجام برسـاند. در همیـن راسـتا، در لایحه بودجـه سـال، ۱۴۰۱ حضور این شـرکت بـه عنـوان یـک شـرکت توسـعه‌ای مطرح شـد و بـا تبدیل شـدن آن بـه قانون، شـرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نـفتی ایران می‌تواند در مسـیر توسعه پتروپالایشگاه‌ها بـیش از پـیش فعال بود. 

اقدام مهم دولت سیزدهم برای تامین پایدار بنزین چه بود؟
هیـات دولـت سیزدهم بـا توجـه بـه ضـرورت تأمین بی وقفـه و مطمئـن انرژی مـورد نیاز کشـور و با هـدف تهیه مقدمـات برای انجـام تکالیـف شـرکت مادر تخصـصی ملی پالایـش و پخش فرآورده هـای نفتی ایـران در زمینه عملیات پایین دسـتی نفت، با اضافه شـدن شـرکت مـادر تخصصی مـلی پالایش و پخـش فرآورده‌های نفـتی ایران به فهرست سازمان‌های توسعه‌ای موافقت کرد.

طرح پتروپالایشگاه شـهید سـلیمانی، نخسـتین اقـدام دولـت سیزدهم بـرای جلوگیـری از بحران کمبـود بنزیـن در آینده نزدیـک بود. ایـن پالایشگاه ۳۰۰ هـزار بشـکه ای، علاوه بـر تأمیـن مصـرف روزافـزون داخـلی بنزیـن و جلوگیـری از واردات آن، سـبب جلوگیـری از خام فـروشی در کشـور شد.

انتهای پیام/

منبع: برنا

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا