مد

پاسخ به سوال “مد چیست” ساده است – مد این است که مردم چگونه خود را نشان می دهند. این هنر بیان حس زیبایی از طریق لباس است. مد عبارت است از پوشیدن لباس هایی که بهترین اندام شما را به نمایش بگذارد و در عین حال سلیقه عالی پوشنده را تحت تاثیر قرار دهد. از منظری وسیع تر، بازتابی از جامعه ای است که در آن زندگی می کنیم.

دکمه بازگشت به بالا