تعبیر خواب

پمدی درباره تعبیر خواب امام صادق علیه السّلام در روایتی فرموده اند: خوابی که در روز ببینید تأویل و تعبیر آن در فاصله چند روز ظاهر می‌شود و خوابی که در شب بینید تأویل و تعبیر آن ۶ ماه و بیشتر می‌باشد.

دکمه بازگشت به بالا